Björkeröds Maskinstation tillhandahåller tjänster inom jordbruket och arbetar hårt för goda kundrelationer.

Vinass inför våren 2019

2018-12-15

Nu har vinassen inför våren 2019 anlänt på Björkeröd! Är ni intresserade av beställning, tveka inte att kontakta någon utav oss! Se kontakt uppgifter under flicken Vinass!

Nyhet

2017-10-04

VINASS

Krav godkänt gödselmedel

Nu är det dax för beställning för säsong år 2018

Klicka dig vidare längst upp på sidan för info och priser

Nyhet! Vinass

2016-12-10

Vi kommer att tillhandahålla vinass till ekologisk odling. Antingen spridit med våra exakta spridare eller levererad till Er brunn. Vi info ring Peter 0733-500541

Lyckeby Organic

2016-12-10

Önskar ni Organic för ni höra av er till Kell-Ove Åkesson elle Stina på Lyckeby stärkelse.

 

Gödselutkörning

2015-03-15

De nya reglerna gäller fullt ut under 2011.

Detta innebär att gödsel får spridas från den 1mars till den 31 oktober. Samma regler gäller för både fast och flytande gödsel.

Klicka här för att läsa bestämmelsen i sin helhet.

 

Jordbruksverket har även gett ut en skrift som heter gödsel och miljö. Den presenterar informationen på ett bra sätt, Klicka här så kommer Ni till den.

Jordberga Biogasanläggning

 

2015-03-08

Nu är anläggningen i full gång, Nu rullar även gödseltrailerna. Snart börjar vi även sprida en del. Det ahr även spridits mycket under våren med den nya AP tunnan. 

Våran sysselsättning

2015-03-08

Vi kör med rundbalspress, hackar samt fyrkantspress. I övrigt kör vi lite gödsel. 

Ni kan höra av Er till oss via vår mail genom att klicka här.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ VID SPRIDNING AV GÖDSEL!

2015-03-08

Vi har fått skickat till oss ett förtydligande om vad som gäller vid spridning av gödsel nu på våren. Förtydligandet kommer från Hans och Helena på Enheten för landsbygdsmiljö på Länsstyrelsen i Skåne län.

Spridning på öppen mark som skall vårsås

Marken skall vara upptinad minst 15cm. På lerjordar med minst 15% ler och där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det dock tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Spridning till vall, höstoljeväxter och höstsäd

Marken skall vara upptinad till minst 15cm. Tillfällig nattfrost i ytan kan dock utnyttjas under förutsättning att denna tinar upp under dagen.

Observera att allmänna hänsynsregler som vanligt alltid gäller och att det är viktigt att säkerställa att spridningen inte innebär någon risk för miljön.

Eventuella frågor besvaras av Helena Nilsson eller Hans Nilsson 040/044 252071.

 

 Du är besökare [counter]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Företaget är beläget på släktgården som ligger på den vackra Linderödsåsen.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med gårdens lantbruk.

Maskinstationen har varit aktiv sedan 1980-talet och har idag mellan 3-5 anställda beroende på säsong, samt anlitar andra entreprenörer vid behov.

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar för odling och skörd av  majs, skörd av gräs, men även utkörning av både fast- och flytgödsel.

På uppdrag av Lyckeby Staarch kör vi även ut Lyckeby Organic i samarbete med Fjälkeröd HB. Vi har även ett samarbete med Grahns Maskintjänst i Bioskördarna syd HB.

Vår målsättning är att sätta kunden i centrum och att i största möjliga mån arbeta utifrån kundens önskemål för en god relation och skörd.

Lantbruksdelen är inriktat på köttdjursuppfödning och besättningen består av ca 150 djur, mestadels kvigor.